Zeldzame broedvogels uit Zuid-Holland-Noord in 2023

Het broedseizoen 2023 is inmiddels ruim voorbij en nu kunnen we de balans opmaken. Het overzicht beperkt zich tot de echt zeldzame soorten die bij ter ore zijn gekomen via een aantal fanatieke vogelaars uit de regio en waarneming.nl.

Jonge Steltkluut
Jonge Steltkluut. | Foto: Harvey van Diek

Hieronder een overzicht van enkele interessante soorten uit het district Zuid-Holland Noord.

Woudaap

Een jaarlijkse broedvogel in ons district die het in 2023 ook weer goed heeft gedaan. Met in totaal 7-8 territoria een mooi aantal. Hoewel uit 2021 en 2022 zelfs 11 territoria bekend zijn, behoort dit aantal tot de betere jaren. Succesvolle broedparen werden in ieder geval waargenomen in Zoetermeer (2 paar, waarvan één met drie kuikens en één met vijf kuikens waarvan er een na het verlaten van het nest door een fysiek mankement dood is gegaan), Korenmolengat (2 paar met minimaal 3 kuikens), nog een roepend mannetje langs de Rotte, maar zonder verdere informatie, Zevenhuizerplas (1), Streefkerk (1) en Hoekpolder (1).

Steltkluut

Deze soort bereikte in Nederland zij allerbeste jaar ooit, zo ook in dit district. Met voorlopig 12 paar en vele ook succesvol. Naast bekende plekken als Zevenhuizen/Rotte (3), ook op onverwachte plekken als de Krimpenerwaard (2, waarvan 1 net buiten ons district, maar wel met drie jongen).

Witvleugelstern

Sinds 2020 broedt de soort in ons district met 1 paar, maar dit jaar zijn er op twee locaties nesten gevonden (Kinderdijk en Zouweboezem). Op beide locaties zijn deze nesten echter niet succesvol geweest.

Grote Karekiet

Houdt het nog steeds vol, met 1 zeker broedpaar en verder 3 zingende mannen. Zo is het al de laatste 10 jaar en zal het hopelijk ook nog wel even zo doorgaan. Het voorkomen van vraat door Grauwe ganzen lijkt in de Reeuwijkse plassen voorlopig nog niet tot herkolonisatie, mogelijk is dit initiatief toch te laat ingezet. In de Vechtplassen blijft de soort stand houden.

Struikrietzanger

Van de laatste vier jaar heeft in drie jaar een man gezongen. Dit jaar was dat bij Mariahoeve. Het betreft tot nu toe slechts zingende mannen die lang genoeg blijven hangen. Wanneer gaat het eerste paar tot broeden over?

Orpheusspotvogel

Van 8 mei tot 11 juni zong in Meijendel een mannetje, maar ook hier zijn geen waarnemingen die verder gaan dan territoriaal gedrag.

Graszanger

Bij Nieuwkoop zong enige tijd een graszanger bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Gaat de soort zich ook uitbreiden naar Zuid-Holland?

Grauwe Klauwier

Deze nieuwkomer in onze provincie broedt sinds 2020 in de duinen in 2023 in ieder geval 1 territorium. De aantallen blijven laag, maar met een toenemende populatie in Nederland, verwachten we deze soort ook hier in grotere aantallen.

Iberische Tjiftjaf 

Van half april tot half mei zong een vogel bij Maasland.

Tot slot!

wanneer gaan we in Zuid-Holland-Noord de eerste Oehoe en Middelste bonte spechten zien? Soorten die in Nederland behoorlijk aan de weg timmeren en inmiddels in de meeste provincies ook al broeden. Wie weet wat 2024 gaat bieden. In ieder geval wil ik iedereen heel hartelijk danken voor al zijn inventarisatiewerk. De vele BMP-tellers, maar zeker ook de mensen die elk jaar de kolonievogels weer voor hun rekening nemen: dank, dank, DANK!!

Door: Hans van Gasteren (DC Zuid-Holland Noord) | Lsb.Zuidhollandnoord@sovon.nl