Zeldzame broedvogels 2020, een terugblik

Je kunt er nu even niets bij voorstellen, maar straks breekt het voorjaar en dus ook weer een nieuw broedseizoen aan. Echt waar! Wat het nieuwe broedseizoen ons brengt, weten we natuurlijk nog niet, maar het is altijd leuk om even terug te kijken naar het bijzondere broedseizoen van 2020. Bijzonder omdat het een door corona geregeerd jaar was, maar ook bijzonder jaar omdat er veel zeldzame broedvogels tot broeden kwamen. Hier onder een kleine greep.

IJseend

In Gelderland ontdekte een fanatieke vogelaar een nest van een IJseend bij een zandwinplas. Helaas werd het nest met zeven eieren gepredeerd. Na het succesvolle broedgeval van de Marker Wadden in 2019 is dit al de tweede broedpoging. Bijzonder voor deze noordelijke soort. Dit geval werd ook beschreven in het laatste nummer van Limosa.

Visarend

De Visarend doet het goed in ons land, met in 2020 een boomnest, een mastnest in de Brabantse Biesbosch en een boomnest in de Sliedrechtse Biesbosch. Deze drie paar brachten elk drie jongen groot. Een vierde stel bouwde twee nesten, maar daar bleef het bij. In vijf jaar tijd zijn er 21 jongen grootgebracht.

Lachstern

Op de Marker Wadden in 2020 helaas geen broedgeval van de IJseend (paar was wel aanwezig, maar geen broedpoging), maar wel lukte het een paartje Lachsterns om een ei uit te broeden. Helaas werd het jong niet vliegvlug. Dit was pas de eerste broedpoging sinds 2005.

Dwerguil

Een Dwerguil werd tussen 11 april t/m 21 mei gehoord en gefotografeerd op de Veluwe. Inmiddels zijn er al 11 door het CDNA aanvaarde gevallen van deze kleine uilensoort inclusief deze vogel. Het betekenede het tweede territorium voor ons land (na Asten Noord-Brabant in 2016), wat past bij een toename in Duitsland.

Grauwe Klauwier

Hoewel het beeld van de Grauwe Klauwier nog niet volledig is, blijkt 2020 in veel regio’s een heel goed jaar voor de soort te zijn geweest. Drenthe liet een verdere groei zien (365 paren, waarvan de helft in het zuidwesten), in Twente (37), de Veluwe (110-120) en Limburg (meer dan 250). Daarmee was 2020 het beste broedjaar deze eeuw.

Exotenhoekje: Grijze Kroonkraanvogels met jongen

In Noord-Limburg broedde een paar Grijze Kroonkraanvogels (twee jongen die beide niet vliegvlug werden). De vrij rondvliegende vogels zijn afkomstig uit een privécollectie in de omgeving. Het is als broedvogel een nieuwe exoot voor Nederland.

In Sovon-Nieuws nummer 4 staat het volledige overzicht van alle zeldzame broedvogels van 2020.