Zeevogels boven onrustige zee

De laatste dagen, met harde aanlandige winden, zijn er de nodige vogelbewegingen boven zee waar te nemen.

"Meeuwen, meeuwen en nog eens meeuwen zover het oog reikte" aldus de trekteller van de Huisduinen bij Den Helder vandaag, 9 januari. Een treffende opmerking, met 8089 Drieteenmeeuwen, binnen twee uur vrijwel allemaal naar zuid, en ook nog eens 12.500 Kokmeeuwen. Een dag eerder vlogen er 6000 Drieteenmeeuwen zuidwaarts bij de Vulkaan, Den Haag. Hier waren op zee, ter hoogte van de zandmotor, ook nog eens grote aantallen aanwezig, ongeveer 4500.
Opvallend zijn ook de aantallen niet verder te specificeren Alk/Zeekoeten bij Den Haag en Scheveningen op 7 en 8 januari (beide dagen ruim 7700). Andere telresultaten op de onvolprezen trektelsite.