Zeer mager jaar voor Kwartelkoning?

Begin juni is de eerste landelijke kwartelkoningtelling van dit jaar uitgevoerd. Tellers gingen in de nachtelijke uren op pad in de kerngebieden van deze soort, de oren gespitst op de karakteristieke crex-crex zang. Mannetjes proberen daarbij een overtrekkend vrouwtje te verleiden en concurrenten op afstand te houden.

Nog weinig roepende mannetjes

De voorlopige resultaten stemmen niet vrolijk. Slechts zes mannetjes zijn gelokaliseerd. Samen met  aanvullende waarnemingen vóór en ná het weekend komt het totaal op 17 territoria. Concentraties ontbraken, het ging meestal om één vogel per locatie en soms om twee, zoals in het nieuwe Reevediep, Vecht/Zwarte Water en Drentse Aa. Het is tot nu toe het laagste aantal sinds de start van de landelijke tellingen in 2000.

Oorzaken?

De vogels kwamen dit jaar later dan gebruikelijk terug, misschien opgehouden door depressies in Zuid-Europa. De droogte bij ons hield aan tot begin juni, wat nadelig is voor het voedsel (ongewervelden). Ook de oosterburen stelden lage aantallen vast. Zouden ook de omstandigheden in Afrika, tijdens de trek of in de overwinteringsgebieden, ongunstig zijn geweest? En zou jacht in een aantal Noord-Afrikaanse landen meespelen?

Komend weekend tweede telling

Het is spannend of en waar de komende tijd nieuwe vogels worden gevonden. Door het wisselvallige weer is nog relatief veel hooiland in de uiterwaarden en beekdalen niet gemaaid. In Groningen zit de soort tevens in tarwe, luzerne en natuurbraak. Elke waarneming is welkom en snel doorgeven is belangrijk bij voorkeur op via het speciale meldpunt. Indien nodig kan via agrarische Collectieven de roepplek beschermd worden door in de omgeving niet te maaien tot 1 augustus of later.

Lees ook de speciale Crex-nieuwsbrief

Kijk hier voor informatie over uiterlijk en geluid