Zeearenden nestelen in Zuidlaardermeergebied

In het Groningse Zuidlaardermeergebied is een paar Zeearenden bezig met nestelen, zo meldt terreinbeheerder Het Groninger Landschap. Het mannetje komt uit de buurt: in 2011 ringde wijlen Frank de Roder de vogel als eerste nestjong in het Lauwersmeer.

Op de website van Het Groninger Landschap doet beheerder Michel Krol enthousiast verslag van de vestiging van de arenden in zijn gebied. Volgens vogelaar Guido Meeuwissen, die het stel Zeearenden al enkele jaren volgt, is er nog geen sprake van het echte werk: broeden. Mogelijk gaat dat binnenkort gebeuren. 'De twee vlogen dit weekend nog naar hun slaapplaats verderop en slapen nog niet op het nest. Dat nest hebben ze overigens vorig jaar overgenomen van een Havik. Daar hebben ze toen een flinke tijd mee aan de stok gehad. Die Havik zie ik nu niet meer.' 

Mannetje uit de buurt

Volgens Meeuwissen is het mannetje van het stel geringd en betreft het een vogel die afkomstig is uit het Lauwersmeer. Daar werd het in 2011 geringd door wijlen Frank de Roder en Sovonmedewerkers Peter de Boer en Romke Kleefstra. Het was destijds het eerste jong dat in het Lauwersmeer werd grootgebracht. In de afgelopen 6 jaar is de vogel veelvuldig in het Zuidlaardermeergebied gezien. Het mannetje komt dus uit de buurt, het vrouwtje is ongeringd.

Verstoringsgevoelig

Het Groninger Landschap meldt dat het nest streng bewaakt wordt en daar is alle reden toe. Uit recent Deens onderzoek blijkt dat broedende Zeearenden niet zo van activiteiten in de buurt van hun nest houden. De Denen adviseren om geen publiek toe te laten binnen een zone van een kilometer. 

Hoe het met de Zeearend gaat

Stef van Rijn schetste op de Landelijke Dag van 2016 de laatste stand van zaken van Zeearenden in Nederland. Bekijk de presentatie op de Slideshare van Sovon.