Frank de Roder tijdens veldwerk in Kasanka, Zambia, maart 2008. Foto: Bennie van den Brink

In memoriam: Frank de Roder

In het weekend van 7-8 januari is Frank Eduard de Roder overleden, 62 jaar oud. Frank was een vogelaar pur sang. Hij hield van verre reizen over de hele wereld. Zo was hij al vanaf het eerste uur betrokken bij expedities die georganiseerd werden door de Werkgroep Internationaal Wad- en Watervogelonderzoek (WIWO). Dit leidde hem onder andere naar Thailand, Turkije en vooral naar zijn favoriete continent: Afrika. Hier was hij betrokken bij de onderzoeken van Bennie van den Brink naar Boerenzwaluwen in Ghana, Botswana en Zambia.

Frank begon zijn loopbaan als inventarisatiemedewerker van vogels bij de Provincie Drenthe. In de beginjaren tachtig van de vorige eeuw telde hij samen met Rob Bijlsma jaarlijks vele duizenden hectares op broedvogels. Een overstap naar Staatsbosbeheer volgde, waar hij diverse functies bekleedde in de Provincies Flevoland en Overijssel. In eerste instantie als inventarisatiemedewerker, later als boswachter monitoring & inventarisaties in onder meer de Oostvaardersplassen en het Kuinderbos. Hij was één van de grondleggers van de ornithologische basiskarteringen in de terreinen van Staatsbosbeheer, die vanaf 1988 worden uitgevoerd, veelal in samenwerking met Sovon. Heden ten dagen vinden deze karteringen nog steeds plaats, al vallen ze nu onder de SNL-monitoring.

Roofvogels

Roofvogels en gieren was de favoriete soortgroep van Frank. Hij kon deze eindeloos fotograferen en maakte hier prachtige plaatjes van. Ook hiervoor reisde hij de halve wereld rond. Hij zat jarenlang in het bestuur van de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) en startte in 1989 het grootschalige ringonderzoek van nestjonge roofvogels in de polders van Flevoland. Dit werd in 2007 bekroond door de eerste jonge Zeearend te ringen in de Oostvaardersplassen.

Ringwerk

Zijn passie was ook het ringen van zangvogels. Hij leerde de kneepjes van het vak van Eduard Osieck en Joke Winkelman en nadat hij zich had gevestigd in Ens in de Noordoostpolder, was hij zeer actief op de vogelringbaan in het Zwarte Meer. Hij vond het vooral erg leuk om ’s avonds Boerenzwaluwen te vangen op de slaapplaats. Ieder jaar probeerde hij meer zwaluwen te vangen dan Bennie van den Brink bij Elburg, maar dat is hem nooit gelukt.

Frank was erg actief binnen de vogelwereld. Zo was hij in de periode 1989-1998 redactiesecretaris van het tijdschrift Limosa en was een periode lid van de ledenraad van Vogelbescherming.

Actief tellers

Voor Sovon was hij een waardevolle teller. Hij startte onder meer in 1989 de integrale tellingen van Grote Karekieten in NW-Overijssel vanuit de kano. Toen zaten er nog zo’n 175, inmiddels is dit hard teruggelopen naar ongeveer 60 paartjes. Ook telde hij jarenlang de ganzen en zwanen in de Noordoostpolder, veelal samen met Jules Philippona.

Gezondheidsproblemen speelden in zijn laatste jaren een overheersende rol. Ze verhinderden hem in toenemende mate om naar buiten te gaan. Frank, we zullen je missen!

Symen Deuzeman