Zeearend zet opmars voort

De opmars van de Zeearend in Nederland zet langzaam maar gestaag door. In 2014 kwamen er 5 paartjes tot broeden in ons land. Vorig jaar waren dat er nog 4. Niet allemaal waren ze fortuinlijk, twee broedsels mislukten. Daartegenover staat het succes van een nieuw, tweede broedpaar in de Biesbosch.

Broedende Zeearenden in Nederland? Lange tijd werd het voor onmogelijk gehouden. Er zou teveel recreatie in de natuurgebieden zijn voor deze imposante roofvogel. Toch vestigde zich in 2005 een paartje in de Oostvaardersplassen, dat in 2006 succesvol broedde. In 2009 volgde een vestiging in het Lauwersmeer en in 2010 langs de Randmeren. Als laatste gebied werd ook de Brabantse Biesbosch veroverd, waar sinds 2012 Zeearenden broeden. Vanaf het najaar van 2013 bleef een jongvolwassen stel wel erg opvallend trouw aan dit gebied en waarnemers en de terreinbeheerder hielden de twee nauwlettend in de gaten. Na intensief zoekwerk werd in het voorjaar van 2014 het nest van dit paar gevonden in het Dordtse deel van het gebied en daarmee het vijfde broedgeval voor dit jaar.

Opmars zet door

De opmars van de Zeearenden zet door. Hoewel niet ieder paar Zeearenden dit jaar succesvol broedde, nam het aantal broedparen toe van 4 in 2013 naar 5. Bij elkaar staan er nu 7 jongen op het punt van uitvliegen: 3 in de Oostvaardersplassen en 4 in de Biesbosch. De oudervogels zijn nog steeds bezig met het voeren en vliegen dus rond. Je kunt als bezoeker een glimp van ze opvangen op uitkijkpunten in de beide gebieden. In de Biesbosch is de kans aanzienlijk, daar zijn nu in totaal zelfs 9 vogels aanwezig. Vier volwassen beesten, vier jongen en een rondzwervende tweedejaars vogel. Boswachter Jaques van der Neut van Staatsbosbeheer: “De vogels hebben een absolute voorkeur voor de natuurontwikkelingsgebieden zoals de Kleine Noordwaard bij Werkendam of de Tongplaat op het Eiland van Dordrecht, waar het Dordtse Zeearendpaar vaak te vinden is. Ze zijn indrukwekkend om te zien, iedere keer weer.”

Wanneer volgt de Visarend?

Vogelaars dromen in stilte over de vestiging van nóg een grote roofvogel in Nederland, de Visarend. Het is deze soort tot nu toe nog niet gelukt om vaste voet aan wal te krijgen. Ieder jaar overzomeren er enkele vogels, maar er werd tot nog toe geen broedpaar vastgesteld. Maar wie weet begint ook deze soort binnenkort aan een opmars?