Zanglijsters terug van weg geweest?

Eind februari, mild winterweer met af en toe een zonnetje of een bui. En daar laten Zanglijsters zich weer horen. Zijn ze eigenlijk wel weg geweest?

In het komende nummer van Sovon-Nieuws, dat binnenkort op de map valt, gaat Willem van Manen in op die vraag.

Wintervogel vooral in het westen
Zanglijsters in de winter zijn niet zeldzaam, maar ook niet bijzonder talrijk. Ze worden in het westen van het land meer gezien dan in het oosten. Dat blijkt uit voorlopige kaarten van de nieuwe Vogelatlas: in het westen van het land zijn nauwelijks atlasblokken zonder Zanglijsters te vinden, in het (noord)oosten aanzienlijk meer.

Winterweer
Dat beeld blijft min of meer intact ongeacht het winterweer. De fraaie kaarten op Waarneming.nl laten zien dat het verspreidingsbeeld in januari 2013 (relatief koud) weinig verschilde van dat in januari 2015 (zachter), al werden Zanglijsters in het laatste jaar wel uit meer kilometerhokken gemeld. Het beeld in een strenge januari-maand zal overigens een stuk magerder zijn, zo is de verwachting.

Trekkers of overwinteraars
De eerste Zanglijsters laten zich in januari horen. Maar pas vanaf half februari nemen de aantallen duidelijk toe. Op grond van een analyse van landelijke trektellingen oppert Willem dat het bij die vroege zingende Zanglijsters vooral om overwinteraars zou kunnen gaan, misschien wel Nederlandse broedvogels. De echte doortrek vindt later in het seizoen plaats. Lees meer hierover in de komende Sovon-Nieuws.