Zanglijsters barsten los

Overvloedige neerslag, malse velden waar het gras de hele winter kon blijven groeien, temperaturen een eind boven nul...dan wil je als Zanglijster wel. Afgelopen dagen was de jubelende zang dan ook op veel plaatsen te horen.

Is dat bijzonder? Nee, eigenlijk niet. De eerste zingende Zanglijsters manifesteren zich al een tijd eerder. Op nieuwjaarsdag, traditioneel een dag dat nogal wat vogelaars eropuit trekken om aan een nieuwe jaarlijst te beginnen, werden al uit 158 kilometerhokken Zanglijsters ingevoerd. In een zesde van de gevallen ging het om zingende vogels (waarneming.nl). Het geeft tevens aan dat de Zanglijster een vrij gewone overwinteraar is, althans ten zuiden van de lijn Texel-Arnhem. Hij is het algemeenst in de Randstad, Zeeland en het rivierengebied.

Jaarlijkse verschillen

In de eerste tien dagen van februari 2016 werden Zanglijsters gemeld uit 500 km-hokken (waarneming.nl). In 90% van de gevallen ging het  (ook) om zingende vogels. Vergeleken met dezelfde periode van de maand in 2015 en 2012 (rond 440 hokken) is dat wat aan de hoge kant. Vergeleken met 2014 (300) en 2013 (155) is het een stuk meer. Het vreemde is, dat er geen direct verband aanwijsbaar is met het winterweer. Dat was in de meeste jaren zacht, maar in 2012 extreem koud; zonder duidelijk effect dus.

Trekkers of overwinteraars

De Zanglijsters die al in januari alle registers opentrekken, zullen wel lokale overwinteraars zijn. Bij de vogels die in de loop van februari opduiken op plekken waar ze eerder niet gesignaleerd werden, is dat minder zeker. Toch lijkt de trek in de meeste jaren pas aan het eind van die maand of zelfs later te beginnen (tenzij er in februari de nodige nachttrek zou zijn, wat niet eens helemaal uitgesloten is bij deze soort). Lees meer over overwinteraars en voorjaarstrekkers in dit artikel uit Sovon-Nieuws.