Zachte winter helpt Blauwe Reiger

De Blauwe Reiger heeft een lastige tijd achter de rug. In 2008, na een lange periode met vooral zachte winters, stond de broedvogelstand op hoog niveau. Daarna volgde een serie koudere winters. Het effect daarvan op de Nederlandse broedvogelstand was duidelijk: die daalde tussen 2008 en 2013 met 38%.

Maar afgelopen winter was andere koek! Het was de op één na zachtste winter ooit gemeten. Het krabben van autoruiten was zelden nodig en schaatsliefhebbers moesten ander vertier zoeken. Goed nieuws voor vorstgevoelige vogelsoorten.

Opmerkelijk herstel
Momenteel zijn van ca. 210 kolonies de tellingen van voorjaar 2014 al binnen. Samen omvatten ze ongeveer 46% van de landelijke stand; een mooie steekproef dus. In deze kolonies namen de aantallen van 2013 op 2014 met 19% toe. Een forse stijging, zoals bij kleine zangvogels wel vaker voorkomt, maar bij de Blauwe Reiger opvallend genoemd mag worden.

Snelle resultaten
Dat we eind mei - het broedseizoen is nog in volle gang - al een indicatie hebben van hoe het de Blauwe Reiger verging, danken we aan de tellers.
Coördinator kolonievogeltellingen Joost van Bruggen: "Tegenwoordig sturen veel tellers hun telresultaten digitaal op. Wanneer ze dit kort na afronding van hun tellingen doen, krijgen we meteen al een beeld van de aantalsveranderingen. Bij de Blauwe Reiger lukte dat dit jaar prima, ik ben daar zeer enthousiast over!"

Tellingen vlot insturen
Een pluim op de hoed van de tellers dus. En een aansporing om ook andere tellingen vlot in te sturen. Kunnen we binnen een paar maanden ook - om bij kolonievogels te blijven - van Roeken en Oeverzwaluwen zeggen of ze het goed of slecht deden.