Wulpentellingen

Het aantal tellingen van de Wulp tijdens de eerste telperiode van het seizoen eind augustus-begin september lag op ongeveer hetzelfde niveau als in 2021. Toch vallen er een aantal zaken op.

Wulpentellingen

Ten eerste zien we dat het absolute maximum veel lager ligt dan het seizoen ervoor (Fig. 1): in 2022 lag dit op 580 bij zandwinplas de Domelaar (Ov), tegen 920 in de Everdinger Uiterwaard (Ut) in 2021. In 2022 waren er ook iets meer nultellingen dan in 2021, en het gemiddelde lag op 150 individuen versus 250 in 2021. Uit het veld kwam er van veel tellers het signaal dat de Wulpen niet op de gebruikelijke plekken sliepen en dat aantallen lager waren dan gewoonlijk; meestal met als reden de grote droogte na de zomer van 2022.

Slaapplaatstellingen van Wulp kunnen wel een boost gebruiken; veel gebieden zijn relatief weinig onderzocht op de aanwezigheid van slaapplaatsen. Zo was de vondst van een Wulpenslaapplaats bij de zinkfabriek van Budel erg leuk en geeft het aan dat er nog veel gebieden zijn waar slaapplaatsen van de soort niet gevonden of niet geteld worden. Kansrijke gebieden zijn onder meer de Maasplassen in Midden-Limburg, het Peelgebied, de Delta, de Flevopolders en veengebieden in Noord-Oost Nederland.