Wulpen zijn op weg

Ook de Wulp is nu op weg. De najaarstrek van deze soort is duidelijk op gang aan het komen. Op verschillende plaatsen duiken (slapende) groepen van honderden exemplaren op. Ze arriveren vaak pas laat in de avond op hun rustplaats, nadat ze overdag hebben gefoerageerd in gemaaide graslanden of op slikplaten. 

Vanaf juli komen de eerste trekkende Wulpen Nederland binnen. Ze concentreren zich overdag vaak op gemaaide graslanden en slikkige plaatsen, waar ze het foerageren afwisselen met lange periodes van rust. 's Avonds zoeken ze al roepend een veilige, natte slaapplaats op. Het kan daar een drukte van belang zijn. Soms staan er al wat Regenwulpen tussen. Dit wulpenduo neemt de plaats in van de Grutto, waarvan de uittocht al over zijn piek is. De meeste Nederlandse Grutto's bevinden zich nu ergen tussen Nederland en de Sahara. Zo wisselen verschillende steltlopers elkaar af in de zomer. De hoogste aantallen Wulpen zijn de komende maanden langs de Waddenkust en in de Zeeuwse delta te vinden.

Slaapplaatstelling

Opmerkelijk is dat Wulpen in de nazomer op andere plaatsen slapen dan in de winter. Dat blijkt uit slaapplaatstellingen die gehouden zijn in beide periodes. De eerstvolgende Wulpentelling staat gepland op 7 september. Deze relatief eenvoudige telling in de avondschemer levert vaak mooie taferelen van groepen invallende vogels op. Meedoen? Stuur dan even een mailtje naar de coördinator in jouw regio.