Wespendieven vaker buiten het bos

De periode van half juli tot begin september is een goede tijd om Wespendieven in hun broedgebied te zien. Ze vertonen zich in toenemende mate buiten het bos, net als de wespen die ze belagen.

Dat blijkt uit onderzoek door ARK aan gezenderde vogels in het Kempen-Broek en Groene Woud, in Noord-Brabant, Limburg en Vlaanderen. In mei en juni houden Wespendieven zich veelal op bij natte plekken in het bos, waar ze kikkers vangen, of op struweelrijke locaties met veel lijsternesten. Vanaf eind juni verschijnen Wespendieven (mannetjes met broedsel) steeds vaker in halfopen cultuurlandschap. Op een moment dat daar goed ontwikkelde wespennesten beschikbaar komen.

Broedresultaten
De Wespendief is, in principe, een lang levende vogel die het zich kan veroorloven om af en toe een broedseizoen over te slaan, zoals wanneer de voedselsituatie ongunstig is. Het is dus normaal dat maar een deel van de populatie tot broeden komt. Van 37 paren in het Kempen-Broek in 2014 gingen er (minstens) 20 over tot nestbouw of broeden. Van 12 gecontroleerde nesten waren er 6 succesvol.

Meer lezen
Over het driejarige onderzoek zijn de eerste twee jaarverslagen verschenen. Het jaarverslag 2014 geeft niet alleen een mooi beeld van het onderzoek in het broedseizoen, maar laat ook zien waar de Wespendieven in de winter verbleven.