Weinig Wulpen op zomerse slaapplaatsen

De extra slaapplaatstelling van Wulpen in juli, in het kader van het Jaar van de Wulp, leverde geen dikke aantallen op. Het totale aantal overschreed de 4000 niet.

Door: Romke Kleefstra en Paul van Els

 

Ten eerste moeten we opmerken dat de slaapplaatstelling niet volledig is; niet overal werd geteld, wat in de vakantieperiode niet geheel onverwacht was. Daar komt ook bij dat veel slaapplaatsen in juli niet geschikt waren. Zomerpolders en ondiepe plasjes stonden droog, terwijl de waterstand in het IJsselmeer juist wat verhoogd was en ondiepe plekken als de Mokkebank (Fr) wat te diep en daarmee ongeschikt waren voor Wulpen. Er werden minstens 43 slaapplaatsen geteld en dat leverde 3722 Wulpen op.

Wulpen in het binnenland

Opvallend is dat de grotere slaapplaatsen alle dieper het binnenland in lagen, zoals in Overijssel waar zandwinning Domelaar bij Markelo 461 Wulpen herbergde en bij Loozen 370 Wulpen zaten. De meeste Wulpen werden geteld in de Everdingerwaard langs de Lek (Ut), waar 674 Wulpen zaten. Deze slaapplaats is door de jaren heen steeds belangrijker geworden in de zomermaanden. Daarover verscheen reeds een fraai artikel in Limosa.

Nultellingen

In de kustprovincies zaten redelijk Wulpen op slaapplaats Sophia (324; bij Oostburg, ZeeuwsVlaanden), Munnikenpolder bij Leiden (320) en Steile Bank (160; Friese IJsselmeerkust). Er waren maar liefst 21 plekken waar tellers uiteindelijk nul Wulpen telden, vooral in Friesland. Toch werden op die plekken vaak wel andere soorten op de slaapplaats gezien, waaronder al redelijke aantallen Grote Zilverreigers voor de tijd van het jaar.

Regenwulpen

Ook vroegen we te letten op Regenwulpen, omdat die in juli alweer op weg terug uit de broedgebieden zijn. Er werden enkele tientallen gezien, waarvan de meeste te Saeftinghe in Zeeland (32), in de Munnikenpolder bij Leiden (25) en in de Ezumakeeg bij het Lauwersmeer (22).

Op 7 september is er opnieuw een landelijke slaapplaatstelling van Wulpen. Doe allemaal mee en zet jouw wulpenslaapplaats op de kaart!