Weinig Goudhanen?

Goudhanen zijn algemene broedvogels in de Nederlandse naaldbossen. In het najaar trekken grote aantallen door uit die zowel uit Noord- als Oost-Europa afkomstig zijn.

In sommige najaren kan het werkelijk wemelen van de Goudhanen. Vooral op de Waddeneilanden strijken dan soms grote aantallen neer en zitten ze in alles wat boom of struik is, of desnoods op een geparkeerde fiets.

Maar niet dit najaar. Dat viel de ringers en trektellers op, en iedereen die veel in de bossen verkeert. Het aantal geringde Goudhanen bedraagt maar een fractie van dat in de voorgaande najaren (trektellen.nl).

Grote jaarlijkse verschillen zijn bij Goudhaantjes niet ongebruikelijk. Bij tellingen eind december voor het PTT-project van Sovon verschillen de aantallen per winter niet zelden een factor drie. Lage aantallen vallen soms samen met strenge vorst in de voorafgaande winter, iets waarvoor deze soort gevoelig is. Maar lang niet iedere koude winter levert een dip op, en omgekeerd wordt niet iedere zachte winter gevolgd door hoge aantallen.

Genoeg stof voor verder onderzoek dus. We zijn benieuwd wat de PTT-tellers eind deze maand aan Goudhanen weten te vinden.