Weer eens meer Zwarte Zee-eenden?

Het gaat niet goed met de Zwarte Zee-eend, in Nederland en daarbuiten. In het belangrijkste overwinteringsgebied, de Oostzee, zijn de aantallen gehalveerd ten opzichte van midden jaren negentig.

De afname lijkt vooral ingegeven door voedselproblemen. Ook in de Nederlandse kustwateren zijn de aantallen gekelderd. Werden er bij vliegtuigtellingen in de jaren tachtig wel eens tot 140.000 ex. geteld, de laatste winters bleef het meestal steken bij zo'n 30.000. Die verbleven dan bijna unaniem op zee ten noorden van de Waddeneilanden; voor de Hollandse kust leken de grote groepen verdwenen.

De afgelopen dagen worden echter opvallende aantallen gemeld, zoals 2750 voor de kust bij Noordwijk op een traject van enkele kilometers. Volgens de teller (en die komt bijna dagelijks aan zee) de grootste aantallen aldaar sinds 1987. Hij concludeerde dat er "blijkbaar weer iets te eten is".