Wat bezielt de Pimpelmees?

Juni is een saaie maand voor trektellers, toch? De voorjaarstrek is voorbij (de achterhoede daargelaten) en de najaarstrek moet nog op stoom komen. Maar dit jaar hebben sommige trektellers in juni hun handen meer dan vol...aan Pimpelmezen!

Op stuwingspunten langs de Zuid-Hollands/Zeeuwse kust en in het IJsselmeergebied zijn aantallen gezien die alleen uit invasiejaren bekend zijn, uit het najaar dan wel. Topdag was 25 juni met alleen al 6663 trekkers langs de Ketelbrug/Kamperhoek en 3487 langs de Vulkaan in Den Haag. De trek was ook merkbaar op plekken met minder stuwing, zoals De Horde bij Lopik (365 ex.). Elders zijn veel kleinere aantallen gezien (maar er is ook weinig geteld in het diepe binnenland). Het kaartje van trektellen.nl geeft een indruk van het geheel.

Jongen op drift

Het is duidelijk dat het vrijwel uitsluitend om jonge vogels gaat. Tellers die erop gelet hebben, konden (vrijwel) geen volwassen vogel ontdekken. Blijkbaar zijn er, om onbekende redenen, 'ergens ten oosten van ons', veel jongen geproduceerd die nu voedselproblemen ondervinden. De trekrichting is overwegend zuidwest, maar aan de kust gekomen lijken de vogels in verwarring te raken. Zo vloog het merendeel van de Pimpels op de Vulkaan op 25 juni naar noord.

Onbekend fenomeen?

Helemaal onbekend is het fenomeen van de zomertrekkende Pimpelmezen overigens niet. In de eerste dagen van juli 2010 deed zich ook sterke trek voor, met aantallen tot 5390 ex. op 3 juli aan de Mirnserklif langs het IJsselmeer. Maar het lijkt wel een recent verschijnsel te zijn. In de periode 1976-93, toen door de Landelijke Werkgroep Vogeltrektellen fanatiek geteld werd (in juni vooral langs de kust), is nooit iets vergelijkbaars geconstateerd.