Waar blijven de Sijzen?

Altijd leuk om te zien en te horen: een groepje Sijzen kwelend in de elzen. Peuterend aan de zaden en om de haverklap opvliegend in een compacte groep.

Maar dit najaar is het tot nu toe nogal mager met de Sijzen. De trektellers noteerden tot nu toe maar de helft van de aantallen van vorig najaar. Dat trouwens werd gevolgd door heel behoorlijke doortrek in het voorjaar van 2013.

De losse meldingen via waarneming.nl geven eenzelfde beeld te zien. In de eerste drie weken van november werden tot nu toe (stand 21 november, rond 15:30 u) in 328 kilometerhokken Sijzen gemeld, met een maximum van 150. Vorig najaar waren dat er in dezelfde tijd duidelijk meer (659 hokken, max. 922).

Fluctuaties

Zulke fluctuaties zijn sinds jaar en dag bekend. Ze hangen samen met broedsucces en voedselvoorraden in Noord-Europa. Een uitstekend broedseizoen (veel jongen) in combinatie met weinig voedsel betekent: wegwezen. In het omgekeerde geval blijft een relatief groot deel in het noorden hangen. Het voor zover bekend slechtste seizoen ooit was dat van 1976. Op de dagelijks bezette ringbaan bij Wassenaar werd toen maar 1 Sijs gevangen. Het 14-jarige gemiddelde was 111.

PTT'ers

Maar Sijzen kunnen tot in december, soms nog later, massaal in ons land opduiken. We zijn benieuwd wat de medewerkers aan het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) eind december bijeen gaan tellen.