Waar blijven de Rode Wouwen?

De maand maart is normaliter een goede tijd om Rode Wouwen te zien. Maar niet dit jaar.

Bij de trektellingen zijn er opvallend weinig gezien tot nu toe (bron: Trektellen.nl). Ook losse waarnemingen houden niet over (bron: Waarneming.nl). Zou het te maken hebben met het extreem warme voorjaar tot nu toe?

Duitse wouwen al terug
In ons land hebben we voornamelijk van doen met Duitse en Zweedse trekkers. De grote Duitse broedpopulatie (meer dan 10.000 paren, ondanks afname) overwintert in toenemende mate in eigen land. Eigenlijk wel goed, want de kans op (onbedoelde, maar toch) vergiftiging is hier minder groot dan in de overwinteringsgebieden in Zuidwest-Europa. Afgaande op de gegevens van Ornitho, zeg maar de Duitse tegenhanger van Waarneming.nl, zijn de Rode Wouwen al lang en breed terug, voor zover ze weggetrokken waren.

Zweden nog deels onderweg?
De Zweedse vogels (1800 paren, met toenemende tendens) trekken wat later door, maar de eerste golf moet inmiddels gepasseerd zijn. Ook daar blijven trouwens vogels in toenemende mate in eigen land overwinteren.
Tot in mei zijn er nog trekkende Rode Wouwen in ons land te verwachten. Hoe later in het seizoen, hoe hoger het aandeel onvolwassen vogels die nog niet aan het broedproces deelnemen. Ze hebben in het voorjaar minder haast dan volwassen vogels en blijven langer hangen. De kansen zijn dus nog niet verkeken.