Vroege Kleine Zwanen en meer

De digitale november nieuwsbrief voor watervogeltellers is verschenen. Ook voor anderen interessant.

Zo valt er te lezen over de vroege aankomst van ganzen en Kleine Zwanen deze herfst. Kleine Zwanen arriveerden al vanaf eind september en waren half oktober op een sterkte zoals sinds 2004 niet meer voorkwam. Dat zegt overigens nog niet veel over de aantallen in de rest van het seizoen. Ze worden inmiddels ook buiten de bekende gebieden gezien, zie bijvoorbeeld het kaartje van waarneming.nl.

Ook Kolganzen en in mindere mate Toendrarietganzen waren er dit najaar vroeg bij. De eerste tellingen wijzen opnieuw op een laag aandeel jonge vogels in de groepen.

Verder in deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor de Aalscholver, slaapplaatsen van Grote Zilverreigers en een artikel over Krombekstrandlopers op de Friese Kust. De nieuwsbrief lees je hier.