Voor Bosuilen is het al lang Nieuwjaar

Bij weinig vogels begint de hormoonhuishouding al in het najaar te veranderen. Bij Bosuilen wel. Die beginnen al in oktober met baltsgedrag. Middenin de winter roepen ze nog regelmatig en kun je op pad om ze te inventariseren. Fred Koning doet dat al bijna zestig jaar. Zijn verhaal lees je in de nieuwe Vogelbalans

De Bosuil is een soort waar je verknocht aan kunt raken. Stille winteravonden waarop mysterieuze duetten vanuit donker bos klinken. Als je daar wel wat mee hebt, dan is het geweldig om een eigen gebiedje op uilen te inventariseren.

Leerzaam

Je komt erachter dat de eerste paar uren na zonsondergang de beste tijd zijn om te gaan luisteren. Je gaat individuen op geluid herkennen en merkt dat sommige vrouwtjes Bosuilen een wat hoger, schril 'ooohoee' naast hun 'ke-wiek-roep' laten horen. Kortom, je krijgt een idee van de aantallen territoria in je gebied en begint iets van de beesten te begrijpen. Gaandeweg kun je behoorlijk opgaan in dat uilenwerk, zo getuigen reportages over Fred en Henk-Jan Koning, Arend de Jong en een recent artikel in Limosa

Ga ook Bosuilen inventariseren

Al die verhalen inspereren om er zelf op uit te trekken. Daar kun je nog deze dagen mee beginnen. Vogelaars die een eigen BMP-gebied met wat bos daarin hebben, doen er goed aan om in de komende weken in de avonduren een uilenronde te maken. Je kunt ook een BMP-gebied aanmaken om daarin alleen de Bosuilen of alle uilensoorten te inventariseren. Dat kan in grote delen van Nederland. Kijk maar eens naar de verspreiding op de kaartjes in de Vogelatlas.