Vogelaarsdag in het Bargerveen

Werkgroep Avifauna Drenthe en Het Stroomdal organiseren op zaterdag 8 oktober een vogelaarsdag in het Bargerveen

De Grauwe Klauwier is een van de kenmerkende soorten van Drenthe
Een van de lezingen gaat over Grauwe Klauwieren en hoogveenherstel | Foto: Harvey van Diek

Deze speciale dag wordt georganiseerd voor alle vogelaars, natuurliefhebbers en belangstellenden in Drenthe en daarbuiten. Het thema van de dag zal zijn Vogels en natuur in het Bargerveen.

In het ochtendprogramma zullen een aantal presentaties gegeven worden. Na de lunch bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het excursieprogramma. Deelname aan deze dag is gratis, inclusief koffie/thee en lunch. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Het ochtendprogramma zal plaatsvinden bij het Sportlandgoed Zwartemeer, Verlengde van Echtenskanaal N.Z. 2, te Zwartemeer. De excursies worden gehouden in de omgeving en duren ongeveer 2 uur en ondanks dat deze niet zwaar zijn, graag wel geschikt schoeisel meenemen.

Dagindeling

  •  09:15 Ontvangst
  •  10:00 Start presentaties

      o Presentatie over het gebied en broedvogels, door Erik Bloeming
      o Grauwe Klauwieren en hoogveenherstel, door Marijn Nijssen
      o Ganzen in en rond het Bargerveen, door Kees Koffijberg

  •  Rond 12:00 Lunchpauze
  •  13:00 Excursieprogramma

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: eelke.schoppers@gmail.com met opgave van naam en aantal personen. Wees er snel bij want we hebben een maximum aantal deelnemers.

Mede mogelijk gemaakt door

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Sportlandgoed en Sovon.