Vinkenstorm voorbij?

Oktober 2012 zal de trektellers blijven heugen om o.a. de enorme aantallen Vinken. Inmiddels lijkt de golf wel voorbij te zijn.

 

De Vink behoort jaarlijks tot de talrijkste doortrekkers in Nederland. Maar oktober 2012 bakte ze wel erg bruin. Trektellers zagen ruim 3,3 miljoen Vinken passeren. Dat is duidelijk meer dan vorig jaar (ruim 2,9 miljoen). Het meest bijzondere was echter de verdeling.

Gewoonlijk worden de meeste vinken gezien langs de Hollands-Zeeuwse kust, een gevolg van stuwing. Ditmaal ontliepen de aantallen aan de kust en in het binnenland elkaar soms weinig. Dagmaxima van 50-75.000 Vinken zoals in de Dordtse Biesbosch, bij Kinderdijk, Weert en op De Hamert: voor het binnenland ongekend. Toch had ook nu weer een telpost aan de kust het absolute record: Den Haag met een duizelingwekkende 112.000 ex. op 19 oktober.

De ongewone verdeling over het land heeft misschien te maken met de hardnekkige regengebieden die de kusten dagenlang teisterden. Los daarvan is het gewoon een heel goed najaar voor Vinken, niet alleen bij ons maar ook bijv. bij Falsterbo (Zuid-Zweden). Het massale optreden valt samen met grote aantallen doortrekkende Kool-, Pimpel- en Zwarte Mezen. Blijkbaar is voedsel (zaden) schaars in een groot gebied. Inmiddels is de vinkenstorm geluwd, al zal november wel een staartje brengen. Wat vande vinken (en mezen) bij ons blijft hangen, zal blijken uit de Punt-Transect-Tellingen die Sovon jaarlijks in december organiseert.