Vijftig tinten blauw. Scharrelaars onderweg?

Een van de kleurrijkste vogels van Europa is de Scharrelaar. Mocht je er ooit eentje hebben gezien, dan vergeet je dat vast niet meer.

Scharrelaar
Veel kleurrijker wordt het niet. | Foto: Theo Verstrael

Het lijkt er momenteel op dat er een kleine influx van Scharrelaars aan de gang is in Frankrijk. Ze duiken nu veel noordelijker op dan hun normale verspreidingsgebied. Ook zijn er al meldingen in Noord-Frankrijk en sinds deze week zit er ook eentje in ons land, in de Kennemerduinen NH. Gaan we een kleurrijk najaar tegemoet en komen er nog meer deze kant op?

Omgekeerde trekbeweging

Wonderlijk is het dat ze blijkbaar een noordwaartse trekbeweging aan het maken zijn. Komt dit door de droogte? Voedseltekort? Europees gezien gaat het niet heel rooskleurig met de Scharrelaar. In delen van Europa (Portugal en Oost-Europa) nemen de aantallen af. In Noordoost-Spanje, Noord-Italië, Hongarije, Bulgarije en het zuiden van Oekraïne nemen de aantallen juist toe. Ze lijken lokaal te profiteren van het aanbieden van nestkasten.

Meer info

Kijk voor de recente kaart op: data.biolovision.net.

Kijk vooral ook naar de kaarten van recent verschenen Europese broedvogelatlas op: European Breeding Atlas 2

Kaart van de Scharrelaar
Het groene gearceerde gebied is (globaal) het normale verspreidingsgebied | Ontwerp: Joost van Bruggen
Visitekaart

Harvey van Diek

Medewerker communicatie
Harvey van Diek
Social media, webredactie, fotoredacteur, zeldzame (broed)vogels, albinisme en afwijkende verenkleden.