Velduil 'Romke' zoekt de zon op

Dat 2019 een voortreffelijk jaar voor veldmuis en Velduil was, moge bekend zijn. Niet alleen in Nederland, waar alleen al Friesland goed was voor zo’n 70 paar, ook in andere Europese landen leidden muizenuitbraken tot invasies van broedende Velduilen. In Friesland ringden medewerkers van Kenniscentrum Akkervogels en Sovon in juli een mannetje Velduil bij Stiens, noemden deze ‘Romke’ en die blijkt nu in Libië rond te vliegen. In een bericht op Nature Today valt hier meer over te lezen.

 

Naar Afrika

Recentelijk schreven we al over een jonge Spaanse velduil, die afgelopen voorjaar uit het ei kroop en daarna met een zendertje naar het zuiden van Soedan trok. Onze collega’s van de BTO zenderden in Schotland een broedend vrouwtje Velduil dat vervolgens naar Marokko trok. Dat Velduilen Afrika opzoeken, was ook bekend van expedities van Kenniscentrum Akkervogels naar Marokko en Senegal en ook onze eigen medewerkers kwamen afgelopen maand tijdens tellingen in de Banc d’ Arguin in Mauritanië enkele Velduilen tegen.

 

Nog muizen plenty

De reis van velduil ‘Romke’ naar Libië is des te opmerkelijker, omdat het in het noorden van het land nog wemelt van de veldmuizen (en muizeneters), terwijl een elfstedenwinter verder weg dan ooit lijkt. Ransuilen, Blauwe Kiekendieven en Grote Zilverreigers zijn talrijk aanwezig op de slaapplaatsen, samenhangend met weilanden die door het woelen van de veldmuizen tot gatenkaas verworden zijn. Interessant wordt nu in welke richting ‘Romke’ vliegt nu het voorjaar met rasse schreden nadert. Terug naar de muizenrijke polders in ons land of wellicht elders in Europa? Zo lang ‘Romke’ bereik heeft, kan zijn zender via het mobiele telefoonnetwerk nauwkeurige GPS-locatiebepalingen doorgeven en weten we waar hij verblijft