Veldmuizen trekken ook elders in Europa Velduilen aan

Op de Landelijke Dag eind november 2019 werden in een propvolle zaal in De Reehorst (Ede) resultaten gepresenteerd van broedende Velduilen in Friesland en elders in Nederland. Inmiddels wordt duidelijk dat dit fenomeen zich voordeed op meer plekken in Europa. Een impressie.

Romke Kleefstra

Nomaden

Dat Velduilen echte nomaden zijn, en daar gaan broeden waar ze zich volop tegoed kunnen doen aan muizen, is bekend. Aan de velduileninvasie in Friesland in 2014 gingen bijvoorbeeld jaren met veel Velduilen in Zweden (2011) en Engeland (2012) vooraf, terwijl ook West-Vlaanderen en Hongarije in 2014 onverwacht veel broedende Velduilen hadden.  In het oosten van Polen was dat vervolgens in 2015 het geval. In alle gevallen profiteerden de Velduilen van florerende muizenpopulaties. In 2014 in Friesland geboren Velduilen werden later teruggemeld in Scandinavië en tot diep uit Rusland.

Veldmuizenjaar 2019 bij onze ooster- en zuiderburen

Niet alleen in ons land woelden de veldmuizen er in 2019 lustig op los, in het bijzonder in Friesland, met minstens 70 broedparen van de Velduil als gevolg. Evenals in 2014 was dat ook het geval in West-Vlaanderen, wat zo’n 20 velduilparen opleverde in de polders aldaar. Daar bleef het niet bij. Veldmuizen roerden zich ook in het noorden van Duitsland, met name in de regio van de Waddenzee. Alleen al in Sleeswijk-Holstein kwamen minstens 70 paar tot broeden, in de deelstaat Nedersaksen zeker 90. Veel broedpogingen mislukten echter door landbouwwerkzaamheden. De 22 paren op de Duitse Waddeneilanden boerden wel goed.

Woelende veldmuizen en broedende Velduilen elders in Europa

Inmiddels berichtten onze Tsjechische collega’s dat de veldmuis ook in Tsjechië het afgelopen voorjaar hoogtij voerde en zich hier de grootste invasie van broedende Velduilen voordeed. Het aantal paren zou richting de 100 kunnen gaan. Ook in het oosten van Oostenrijk was het raak met circa 150 broedparen. In Slovenië ging het om slechts twee broedparen, maar dat was wel voor het eerst sinds 1936! Een uitbraak van veldmuizen in Spanje leverde daar honderden Velduilen op, met name in de regio Tierra de Campos, waarvan vele tot broeden overgingen. Een gezenderd Spaans jong vertrok zowaar naar het zuiden van Soedan! Over nomaden gesproken…

To be continued...