Veel of juist weinig Bonte Vliegenvangers

Half mei en de zang van Bonte Vliegenvangers is niet van de lucht, althans in bosrijke delen van Oost-, Midden- en Zuid-Nederland. Niets aan de hand dus?

Verschillende broedvogeltellers hebben de indruk dat er dit jaar 'veel' Bonte Vliegenvangers zijn. Zij baseren dat op de aantallen zingende mannetjes in hun vaste telgebieden. Normaliter inderdaad een goede maat voor de omvang van een zangvogelpopulatie.

Veel mannen, weinig vrouwen
Maar dit jaar is er wat vreemds aan de hand. Vogelaars die zich bezighouden met intensief onderzoek aan in nestkasten broedende vogels hebben een ander verhaal. Op het forum vanwerkgroep NESTKAST zijn verontrustende geluiden te horen. Er zijn inderdaad veel zingende mannetjes Bonte Vliegenvanger, maar die blijven opvallend vaak ongepaard. Het aantal nesten is juist laag. Iets dat opvalt in Drenthe, het Gooi, de Veluwe, Noord-Brabant, kortom: overal.

Verlate aankomst of meer aan de hand?
De aankomst van de vrouwtjes, die wat later arriveren dan de mannetjes, verliep in eerste instantie normaal. Maar vanaf eind april zit er de klad in. Het kan duiden op bijzonder ongunstige omstandigheden langs de trekweg, en in dit verband zijn verhalen die we hoorden over zandstormen in Noordwest-Afrika misschien veelbetekenend. Het is echter veel te vroeg voor zulke speculaties. Eerst maar eens afwachten hoe het verder gaat in dit seizoen.
En het uitgebreide verhaal krijgen we ongetwijfeld te zijnertijd nog voorgeschoteld in het jaarverslag van de onderzoekers. Het verslag over broedseizoen 2013 van de werkgroep is hier te lezen.