Veel IJsduikers in Zeeland

In de winter van 2015/2016 werden in Zeeland bijzonder veel IJsduikers gezien. De afgelopen jaren was er al een nieuw fenomeen zichtbaar: adulte IJsduikers die terugkomen op vaste plekken in Zeeland. Sinds de winter van 2012/2013 overwintert bijvoorbeeld een vogel op het westelijk deel van de Oosterschelde ter hoogte van De Roompot.

Door Corstiaan Beeke

Daarnaast was er de vorige winter voor het eerst een trio adulte IJsduikers aanwezig op het Krammer Volkerak (noordoost van de Philipsdam). Tenminste twee van deze vogels bleven tot in mei 2015 hangen. Het was dan ook niet verrassend dat deze winter zowel de IJsduiker van de Oosterschelde als het drietal van het Krammer Volkerak terugkeerde op hun ‘vaste plek’. De eerste werd daar overigens al weer op 14 oktober gemeld.

Notoir goede plekken

Verder verschenen er IJsduikers op notoir goede plekken. Na enkele ‘losse’ meldingen in november en december werden er in januari minimaal drie 1e winter vogels langs de Brouwersdam gezien. Op het westelijk deel van het Veerse Meer was eind november een adult aanwezig en vanaf begin december tot eind januari twee vogels in 1e winterkleed. Op het meest oostelijke deel van de Oosterschelde, bij de Bergsediepsluis was vanaf 19 december tot eind januari een 1e winter IJsduiker aanwezig en van 18 tot en met 24 december zwom ook een 1e winter op de spuikom in de noordelijke Braakman. Vanaf Nieuwjaarsdag tot in elk geval eind januari was nog een jonge vogel present op de Westkapelsche Kreek. Afgezien van de vijf exemplaren die in deze periode nog langs Westkapelle vlogen komt het totaal aantal IJsduikers in Zeeland deze winter uit op 14 tot 16 verschillende vogels. Diverse vogels lieten zich tijdens hun verblijf soms van relatief korte afstand fraai bekijken, vaak terwijl ze druk bezig waren met het verorberen van krabbetjes.

IJsduikers waren al met al de nauwelijks te missen krenten in de Zeeuwse pap deze winter, die toch al bol stond van allerlei leuke soorten. Deze winter zijn er elders in het Nederlandse binnenland ook opvallend veel IJsduikers te zien