Vangen zangvogels ook vis?

Merels zijn vindingrijke voedselzoekers. Maar een Merel die bij het nest komt met een zelf gevangen visje? Dat is bijzonder. In België is al eens waargenomen dat Merels kunnen vissen. Komt het vaker voor? Help mee met het beantwoorden van deze vraag.

Een vrouwtjesmerel met een vis
Een vrouwtjesmerel komt met een vers gevangen vis aan bij haar nest (foto: Jurrian van Irsel)

In het Jaar van de Merel heeft een groot aantal vrijwilligers en onderzoekers tijdens het broedseizoen merelnesten opgespoord. Een deel van deze nesten is gevolgd om het immuunsysteem van jonge merels in verschillende leefgebieden in kaart te brengen, onder andere met een camera die kortstondig bij enkele nesten is opgesteld. Deze camera’s geven een kijkje in wat de nestjongen zoal gevoerd krijgen door de ouders. De kwaliteit en hoeveelheid hiervan kan namelijk verschillen tussen bijvoorbeeld stedelijk of bosgebied. Verschillen in aangeboden voedsel kunnen effect hebben op de groei en ontwikkeling van de nestjongen.

Verse vis

Tijdens het bekijken van de camerabeelden passeerde er een onverwachts beeld. Bij één van de merelnesten werden de nestjongen gevoerd met verse vis. Het ging vermoedelijk om stekelbaarsjes. Deze zouden zelfstandig gevangen kunnen zijn door de merels, of in een droogvallende sloot zijn verzameld. Opvallend is dat beide ouders van het nest met vis kwamen aangevlogen.

Breken van het licht

Hoewel onverwachts, is het niet ongebruikelijk dat merels een bredere voedselkeuze hebben dan alleen regenwormen. Zo was bij Beleef de Lente dit jaar nog te zien hoe de nestjongen werden gevoerd met salamanders. Het vangen van vis is echter wel iets heel anders dan salamanders. Salamanders kunnen namelijk op het land gevangen worden. Om te vissen moet de vogel rekening houden met het breken van het licht. Hierdoor zit de vis niet op de plek waar je de vis van bovenaf ziet zitten. Het vergt dus enige oefening om het vangen van vis onder de knie te krijgen.

Vissende zangvogel, geef het door!

Dat merels kunnen vissen is in 2008 al eens eerder waargenomen in België. De vraag is of het vangen en voeren van vis bij merels of andere zangvogels vaker voorkomt, of dat dit broedpaar een uitzondering op de regel was. We willen daarom graag weten of vissende zangvogels gezien zijn in tuinen, stedelijk- of bosgebied.

Stuur daarom je foto’s van vissende of visvoerende zangvogels door naar merelnestonderzoek@gmail.com. De foto’s worden gebruikt om te bepalen hoe wijd verspreid het vissen, of voeren van vis aan jongen onder zangvogels is. Hiermee hopen we onze wetenschappelijke kennis over het voedselgebruik onder zangvogels te vergroten.

Visitekaart

Marcel Wortel

Senior adviseur
Marcel Wortel
Wetenschapscommunicatie, persvoorlichting en woordvoering, coördinator thema Basiskwaliteit Natuur