Tweede uitvlieggolf Spreeuwen komt eraan

2014 is een opmerkelijk jaar: Spreeuwen zijn massaal aan een tweede leg begonnen en de tweede uitvliegronde van de jongen is begonnen. Tijd om de groepjes weer te tellen en in te voeren via de app of website!

Over hoeveel Spreeuwen er jaarlijks een tweede legsel beginnen, is eigenlijk bijna niets bekend. De algemene indruk is dat slechts een enkel paartje tweemaal broedt. In 2014 worden er opvallend veel tweede legsels geconstateerd. Op onze onderzoekslocatie, de Edese Golf Club, stelden we vast dat vanaf half mei bijna alle nestkasten opnieuw bezet raakten. Of dat het hierbij om dezefde paartjes als de eerste leg ging, was niet te controleren. Uiteindelijk vlogen er gemiddeld 2,5 jongen per nest uit en was daarmee het succes van de tweede leg niet zo groot.

Geen tweede leg, maar herleg?

Arend van Dijk merkte in Drenthe het volgende op: 'Volgens mij komt dat door grote verliezen van nesten met jongen in de regenperiode begin mei. Toen aanvankelijk ook ‘overal’ blerende jongen in holten, maar na regenperiode laatst van april en begin mei met twee perioden van 11 resp. 17 uur vrijwel continu regen hebben klaarblijkelijk veel nesten/jongen het niet gered. zijn ze verkleumd, verhongerd? Dat trok eind mei lokaal wat bij (vogels van elders?). De tweede regenperiode in de laatste week van mei hebben de her-broedende spreeuwen zo te zien goed doorstaan. Ze zaten waarschijnlijk op de eieren. Nu lijkt het buiten wel half mei met veel voederende Spreeuwen.' 

Groepen tellen

Dus roepen we iedereen weer op om uit te kijken naar zwermen uitgevlogen jongen. Kom je zo'n groep tegen, probeer dan het aantal juvenielen en adulten te tellen. De telling kan in het veld meteen ingevoerd worden via de app of spreeuw.sovon.nl. Achteraf kan dat natuurlijk ook. Met deze telgegevens proberen we na te gaan welke uitvliegpiek er was en wat het uitvliegsucces is.

 

Schetsje van hoe het werkt