Tweede broedgolf Spreeuwen. Of tweede leg?

De jonge Spreeuwen van de eerste leg zijn uitgevlogen. De eerste resultaten op de Edese Golf Club wijzen op een iets minder succesvol jaar in vergelijking met het vorige. Ondertussen zijn diverse paren begonnen aan de tweede leg. Of gaat het hier om andere Spreeuwen die alsnog gaan broeden?

Op de Edese Golf Club (EGC) volgen Frank Majoor en Jan Schoppers dit jaar opnieuw het broedseizoen van de Spreeuw. Het aantal bezette nestkasten langs het golfterrein is hoger dan vorig jaar, namelijk 42 om 35. Maar gemiddeld legden de Spreeuwen een lager aantal eieren ( 5,2 <> 5,7) en vlogen er ook wat minder jongen uit (4,5 <> 5,0). Er vlogen gemiddeld dus 10% minder jongen uit. Dat Spreeuwen het niet overal slechter deden dan vorig jaar, blijkt wel uit de gegevens van Arend Timmerman en Germ de Vries. Zij volgden dit jaar 31 legsels in Eastermar (Fr). Ook daar een iets hogere bezetting, maar juist nu gemiddeld meer uitgevlogen jongen (5,3 tegen 4,9 vorig jaar). 

Tweede leg of nieuw paar?

Vanaf 20 mei vertrokken de jonge Spreeuwen uit de kasten van de EGC. Ondertussen zijn diverse paren begonnen aan de nestbouw en zijn de eerste eieren gelegd. Het is daarbij niet duidelijk of het gaat om dezelfde paartjes (tweede legsels), of dat het nieuwe broeders zijn. In Friesland is de indruk van de nestvolgers dat het vooral nieuwe paren zijn, die bijvoorbeeld elders mislukt zijn. Ze komen de kast namelijk meteen inspecteren zodra de jongen van de eerste leg zijn uitgevlogen. Maar dat Spreeuwen wel degelijk een tweede leg kunnen starten, blijkt wel bij één van de kasten van NestkastLIVE. Daar bracht het als groen XG geringde vrouwtje zes jongen groot, om vrij snel daarna vier eitjes te leggen en een tweede leg te beginnen. Ook nog eens op de plek waar ze vorig jaar geringd is.