Trekwegen Noordse Stern in kaart gebracht

De Nederlandse onderzoekers Ruben Fijn, Jan van der Winden en Derick Hiemstra brachten de spectaculaire trekweg van Groningse Noordse Sterns in kaart. Zeven vogels kregen in 2011 een geolocator en alle vogels keerden het jaar erop terug. Het uitlezen van de vijf nog werkzame geolocators toonde aan dat de vogels enorme omzwervingen maakten die van de Antarctische kustwateren tot aan Zuid-Australië of Nieuw-Zeeland reikten. Ze legden gemiddeld 90.000 km af voordat ze terug in Groningen waren. De uitgelezen data leverde een fraai kaartje van de trekroute op. Binnenkort verschijnt hierover een artikel in Ardea, waarvan de samenvatting al bekend is. Een persoonlijk relaas over het onderzoek en de resultaten is hier te vinden.