Trekgolf Buizerd passeerde ons land

Jaarlijks verlaten forse aantallen Buizerds Scandinavië, grotendeels via de bij vogelaars welbekende flessenhals op de zuidpunt van Zweden: Falsterbo. Eenmaal aangekomen in Denemarken richt de trekstroom zich naar zuidwest, richting de overwinteringsgebieden die van Midden-Frankrijk tot in Spanje reiken.

Of wij veel meekrijgen van de doortrek, is weersafhankelijk. Oostenwinden tijdens de piek zijn gunstig en verhogen de kans om fraaie belletjes cirkelende Buizerds te zien.

19 oktober 2018

Het waren geen krachtige oostenwinden op deze dag, maar blijkbaar toch voldoende om een partij Buizerds naar ons land te voeren. De trek begon op de meeste plekken laat in de ochtend, en ging door tot het bijna donker was. Echt hoge aantallen bleven beperkt tot de zuidoostelijke helft van het land (zie dit kaartje van trektellen.nl). Koploper was de telpost in de Twentse Engbertdijksvenen met 353 trekkers, maar de vijf telposten met 200-260 exemplaren mogen zich eveneens gelukkig prijzen.

Bijzonder?

Eigenlijk doet zich een trekgolf Buizerds vrijwel jaarlijks voor. De trekpiek valt meestal tussen 10-20 oktober; soms is er overigens ook begin of juist eind oktober sterke trek. In sommige najaren kan de trek bijna massale proporties aannemen; lees er dit verslag uit oktober 2011 van Adri Clements maar op na.

Voorspelbaar?

Door te letten op de berichten uit Falsterbo (dagelijkse tellingen) en de weersituatie in Denemarken, Noordwest-Duitsland en Nederland, kan het al dan niet optreden van een trekpiek tot op zekere hoogte voorspeld worden. Op de site van trektellen.nl zijn onder Foto's en documenten verschillende interessante bijdragen hierover te vinden, bijvoorbeeld dit artikel van onze zuiderburen.

 

Fred Hustings