Tijd van stiekeme Tafeleenden

Juni is de maand van de stiekem broedende Tafeleenden.Vanaf mei zitten de vrouwtjes ondergedoken op een rustige plek. Maar er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Dat ontdekte Freek Mayenburg op plas Ravensberg bij Reeuwijk. In een kolonie van 10 paartjes zijn al jongen gezien.

De Tafeleend is een vrij lastig te inventariseren soort. Het broedseizoen van deze eend begint pas laat en loopt door tot in juli. In april en begin mei worden de paartjes gevormd, die zich vaak in wat grotere zoetwaterplassen ophouden. Het broeden gebeurt vervolgens in de ondiepe, beschutte oeverzones van rustige plasjes, met helder water en veel waterplanten.

Je moet als teller maar net goed overzicht hebben op zo'n plas. Een broedend vrouwtje zien is helemaal lastig. Rondhangende mannetjes zijn vanaf de tweede helft van mei vaak een goede aanwijzing voor de aanwezigheid van broedende vrouwtjes. Als de kuikens eenmaal uitgekomen zijn, zoekt de familie vaak wat meer open water op.

Heuse kolonie

Maar er zijn altijd uitzonderingen, zoals die op de Ravensberg, een deel van de Reeuwijkse plassen. Freek Mayenburg nam op 31 mei al zes vrouwtjes met jongen waar, afkomstig uit een heuse kolonie van 10 paar Tafeleenden. Dat is een forse 'kolonie' voor deze soort.

Hij wist een fraai fotoverslag te maken, dat hier te zien is. Bijzonder is ook dat een van de nesten goed zichtbaar was. Zoals vaker gebeurt, maakt het broedende vrouwtje dankbaar gebruik van een oud meerkoetennest. Van stiekeme Tafeleenden was hier geen sprake.