Terschellingse Wulp zoekt de Spaanse zon op

Een volwassen wulpenmannetje dat afgelopen voorjaar bij Oosterend op Terschelling werd geringd, zit nu in Spanje. Dat is tamelijk uniek, want volwassen Wulpen uit Nederland zoeken het doorgaans niet zo zuidelijk.

Door Romke Kleefstra & Peter de Boer, met dank aan Gerrit Gerritsen

In het Jaar van de Wulp deed studente Sascha Kuiper namens Staatsbosbeheer en Sovon onderzoek naar het broedsucces en de kuikenoverleving van Wulpen op Terschelling. Er werden tien nesten gevolgd, waarvan acht succesvol zouden zijn. Het aantal jongen dat met zekerheid uitvloog, betrof slechts drie, wat natuurlijk veel te weinig is om de populatie op peil te houden. 

Geringde Wulpen

Ook zijn er Wulpen geringd door Peter de Boer van Sovon, zowel volwassen vogels als jongen. De volwassen vogels, vijf in totaal, waren alle mannetjes die ook een kleurring met inscriptie kregen die wulpenonderzoeker Gerrit Gerritsen beschikbaar stelde. Eén daarvan is nu op bijna 1500 kilometer afstand teruggezien in Noord-Spanje, op 14 oktober op een kweldertje ten zuidoosten van Ribadeo. Dat is zeer bijzonder. 

Erg zuidelijk

Als er terugmeldingen van geringde Nederlandse Wulpen uit het buitenland komen, dan is dat doorgaans uit Frankrijk en Groot-Brittannië. Wie op Vogeltrekatlas.nl kijkt, ziet dat Nederlandse Wulpen die als nestjong geringd zijn nog wel eens de kusten van Noord-Spanje en Portugal opzoeken. Van de 15 terugmeldingen die er uit najaar en winter zijn van nestjonge Wulpen op het Iberische Schiereiland is er maar één van na de eeuwwisseling. De meeste waarnemingen (12) zijn van vóór 1970 en dat terwijl er gedurende de jaren tachtig en begin jaren negentig beduidend meer nestjongen werden geringd in Nederland. Dat lijkt te indiceren dat de vogels al enige tijd minder zuidelijk trekken dan voorheen. Van volwassen Nederlandse Wulpen ontbreken terugmeldingen uit Spanje (en Portugal) zelfs. De zuidelijkste komt uit de omgeving Bordeaux. Mazzel voor de Wulp dat er een streep door de Franse jacht ging, anders had de Terschellingse man de Spaanse zon mogelijk nooit gezien… 

Wulp H51 tijdens het ringen bij Oosterend, Terschelling. De populatie op dit eiland wordt snel kleiner. Foto: Sascha Kuiper