Tellen kolonievogels en (vroege) broedvogels in Limburg

Ten eerste wil ik alle tellers in Noord-Limburg bedanken voor hun inzet in 2023. We hopen dat iedereen in 2024 ook weer van de partij is met het tellen van kolonievogels en (zeldzame) broedvogels.

Aalscholvers

Om te beginnen vraag ik jullie aandacht voor het tellen van de vroege koloniebroeders, zoals Aalscholver, Roek en Blauwe Reiger. Het advies daarbij is ook om een kolonie vaker dan één keer te tellen. Waarbij de laatste telling het beste rond 15-25 april gebracht kan worden. Vlak voordat de bladeren het te lastig maken om de kolonie goed te tellen. Lukt het niet om een kolonie vaker dan één keer te tellen dan ook graag in de eerder genoemde periode een telling plannen. Kolonies kunnen nog flink uitbreiden of juist verlaten worden zodat het zo laat mogelijk tellen belangrijk is.

Ten aanzien van de Aalscholvers: zijn de broedvogels van de Deurnese Peel echt verdwenen? Voor de Blauwe Reiger blijft het buitengewoon jammer dat Meggelveld, Wessem al jaren niet meer geteld (kan) worden. Deze kolonie gold vele jaren als grootste kolonie van ons land. Van de Kasteelse Bossen zijn we ook op zoek naar een teller. En zitten er nog Roeken bij de sportvelden aan de zuidrand van Venray?

Zwaluwen

Ook in 2024 blijven we op zoek naar enthousiaste tellers die bijvoorbeeld Huiszwaluwen willen tellen. Een aantal witte vlekken ligt onder andere langs de maasdorpen van Grubbenvorst tot Broekhuizen en de gemeente Weert. Ook voor Oeverzwaluwen zoeken we nog tellers onder andere voor de Oeverzwaluwtellingen langs de Maas

Zeldzame vroege broedvogels

Dan nog voor de vroege zeldzame soorten zoals Oehoe, Raaf, Middelste Bonte Specht enz. Deze soorten zijn al volop bezig met roepen, zingen en baltsen. Verder zijn er al tellers actief met het inventariseren van Oehoe en Raaf.

Hans-Peter Uebelgünn, districtscoördinator Zeldzame Soorten en Kolonievogels, Limburg-Noord, lsb.limburgnoord@sovon.nl

Broedvogelteller in actie

Met het Broedvogel Monitoring Project (BMP) brengen we de aantallen en verspreiding van broedvogels in kaart.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
4 out of 5 stars
Teller telt een huiszwaluwkolonie

Met kolonievogeltellingen volgen we de ontwikkelingen van de aantallen en de verspreiding van vogels die in kolonies broeden.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
2 out of 5 stars