Telgroep Engbertsdijksvenen ontvangt Overijsselse Vrijwilligersprijs 2023

Op 22 november is aan de Telgroep Engbertsdijksvenen de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2023 uitgereikt door het statenlid Herman Kalter. De Telgroep werd genomineerd door SBB als dank voor de grote hoeveelheid en kwalitatief hoogwaardige vogelinformatie welke de afgelopen 46 jaar is verzameld. Er zijn ruim 40.000 vrijwilligersuren besteed aan het tellen en uitwerken van de gegevens; een prestatie om trots op te zijn!

Telgroep Engbertsdijksvenen
De trotse telgroep Engbertsdijksvenen.

De Telgroep is vanaf 1977 actief en ontstaan door initiatief van voormalig atlascoördinator bij Sovon Johan Bekhuis. Johan is in zijn eentje de broedvogels in het 1000 ha grote gebied gaan inventariseren en ging al snel op zoek naar andere vogelaars om hem te helpen. Geleidelijk ontstond een telgroep welke vanaf 1990 bestaat uit 15 tot 20 vogelaars. In totaal hebben 65 vogelaars één of meerdere jaren deelgenomen aan de tellingen. De huidige groep bestaat uit een mengeling van jonge senioren, oudere jongeren en echte jongeren. De laatste groep "jonge honden" moet zorgen voor continuïteit van de telgroep op langere termijn.   

De Telgroep karteert ieder jaar de zeldzame en karakteristieke broedvogels. Daarnaast worden buiten het broedseizoen in 5 deelgebieden de pleisterende watervogels geteld. Tevens worden 2-wekelijks vanaf 5-6 telposities gemeenschappelijke slaapplaatsen van Aalscholvers, Grote zilverreigers, ganzen en kiekendieven geteld. Daarnaast steekt de telgroep veel energie in het volgen van de overwinterende Klapeksters. Al deze tellingen kunnen nooit door enkele individuen worden uitgevoerd, maar vragen om samenwerking in een telgroep. Een telgroep is meer dan de som der delen; anders zou nooit een volledig en betrouwbaar beeld van de vogels in de Engbertsdijksvenen verkregen zijn.

Geert Euverman ontvangt de oorkonde
Geert Euverman ontvangt de oorkonde.