Tel mee in het Jaar van de Huismus

De Huismus is een van de talrijkste broedvogels in Nederland en komt in bijna het hele land voor. Toch zijn er nog veel vragen rondom de soort. Zo weten we bijvoorbeeld weinig over het broedsucces van de Huismus. In het Jaar van de Huismus kun je meetellen om onze kennis hierover te vergroten.

Twee huismussen
Jonge Huismussen (foto: Harvey van Diek)

Met nestonderzoek zijn vragen over het broedsucces van een soort te beantwoorden. Wat zijn de plekken waar veel jongen worden geboren en waar is dat minder? Kunnen we een relatie leggen tussen het aantal jongen en bijvoorbeeld de omgeving of de beschikbaarheid van voedsel? Helaas zijn nesten van Huismussen vaak lastig te onderzoeken, niet in de laatste plaats omdat de vogels erg gevoelig zijn voor verstoring.

Jaarrond Tuintelling

Dankzij tellingen van Jaarrond Tuintelling kunnen we meer te weten komen over het broedsucces van de Huismus zonder de nesten zelf te hoeven onderzoeken. De Huismus is namelijk een soort die – de naam zegt het al – zeer honkvast is. Jonge Huismussen vestigen zich niet verder dan één kilometer van het ouderlijk nest en de volwassen vogels hebben een actieradius van ongeveer 500 meter. Deze huiselijkheid zorgt ervoor dat we door te kijken naar het aantal Huismussen in tellingen van Jaarrond Tuintelling vóór en direct ná het broedseizoen, een goed beeld kunnen krijgen van het aantal uitgevlogen jongen.

Met behulp van de gegevens uit Jaarrond Tuintelling kunnen we zien of er verschillen zijn in het broedsucces van de Huismus tussen bijvoorbeeld stedelijke en landelijke tuinen, of tussen tuinen in verschillende provincies. Ook kunnen we kijken of er een verband is tussen het broedsucces en de hoeveelheid beschikbaar voedsel in tuinen. Met deze informatie kan de bescherming van Huismussen gericht verbeterd worden.

Tel ook mee

Voor het berekenen van het broedsucces van de Huismus, maken we gebruik van weektellingen uit Jaarrond Tuintelling. Ook de gegevens uit 2024 willen we hierin meenemen. Je kunt bijdragen aan het onderzoek door tellingen van vogels te doen in Jaarrond Tuintelling.

Visitekaart

Marcel Wortel

Senior adviseur
Marcel Wortel
Wetenschapscommunicatie, persvoorlichting en woordvoering, coördinator thema Basiskwaliteit Natuur
Huismus met langpootmug

De Huismus is een van de talrijkste broedvogels in Nederland en komt in bijna het hele land voor. Toch is de Huismus sinds 1980 met meer dan 60% afgenomen. In het Jaar van de Huismus wil Sovon met hulp van vrijwilligers onze kennis over de Huismus vergroten.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
2 out of 5 stars