Tafeleend: ook in Duitsland weinig vrouwen

Deze winter werd er in Europa speciaal op Tafeleenden gelet, op verzoek van de Duck Specialists Group. De Tafeleend is een soort waarmee het niet goed gaat. Watervogelliefhebbers werd gevraagd om de geslachtsverhouding te noteren.

In Nederland sloegen Waarneming.nl en Sovon de handen ineen. Van ruim 50.000 goed bekeken Tafeleenden was 71% mannelijk en 29% een vrouw. Een korte bespreking is o.a. te vinden op de achterzijde van de laatste Sovon-Nieuws.

Sterk overeenkomstige berichten

In Duitsland vertoeven in de herfst zo'n 110.000 Tafeleenden en hartje winter 90.000. Zulke aantallen halen wij niet meer, tijdens de herfstpiek tellen we er nog rond 50.000. Van de Duitse Tafeleenden was 72% een man en 28% een vrouw. Getallen die verbluffend goed overeenkomen met de Nederlandse.

Afnemend aandeel vrouwen

Bij eerdere tellingen rond 1990 lag het aandeel vrouwen in Duitsland duidelijk hoger (35%). Het relatief lage en dalende aandeel vrouwen biedt mogelijk een verklaring voor de Europa-brede afname. Vrouwelijke Tafeleenden lijden vermoedelijk zwaardere verliezen in de broedtijd (o.a. door predatie), maar kennen ook nog eens een langere trekweg dan mannen en overwinteren in landen waar de jachtdruk hoger is dan bij ons.

Meer lezen

Over de situatie in Duitsland is meer te lezen in deze nieuwsbrief van de DDA. Waarin ook onder meer aandacht voor andere vogelnieuwtjes uit de ook in Duitsland bijzonder zachte winter van 2015/16.