Succesvolle Gelderse Vogelaarsdag op 2 maart

Vogelbescherming (Gert Ottens), Sovon (Jan Schoppers) en Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen (Frank Saris en Paul Gnodde) hebben op zaterdag 2 maart de Gelderse Vogelaarsdag georganiseerd. Meer dan 70 vogelaars en vogeltellers uit de provincie waren te gast in de Waard van Kekerdom/Het Wilderniscafé en deden mee aan de excursies.

Gelderse Vogelaarsdag

’s Ochtends kon men mee op excursie in de deels ondergelopen Millingerwaard (Brilduiker en een verdwaalde Patrijs), op de Duivelsberg (vier Middelste Bonte Spechten) of meekijken bij het ringen in de tuin van Frank Majoor (o.a. Vuurgoudhaan en Boomklever). Alles geheel verzorgd en betaald door Vogelbescherming, Sovon en de VWG Rijk van Nijmegen.

Presentaties

Na de lunch waren er ’s middags zes lezingen.

 
Paul Gnodde van VWG Nijmegen deed de aftrap

De bloeiende vereniging heeft dik 400 leden, heel veel activiteiten en is goed bij kas. Recent is zelfs de contributie verlaagd! Vraag aan de zaal is wel hoe de leden actiever te krijgen. Fijn dat ze hun contributie betalen en zich inschrijven voor excursies, maar we zouden als VWG graag zien dat meer leden zich inzetten voor vogelbescherming en vogels tellen. Er kwamen goede ideeën uit het publiek.

 

Joep van Belkom, stadsecoloog bij de gemeente Nijmegen

Joep vertelde enthousiast over de natuur in Nijmegen en hoe positief het college is over natuurontwikkelingen in de stad, hoe klein ook soms. De lezing van Joep werd nog even onderbroken door een kraanvogelalarm. Via whatsapp kregen we door dat een grote groep Kraanvogels over Kekerdom vloog. We renden naar buiten, maar helaas. Later op de middag in de pauze zagen we gelukkig toch nog groepen Kraanvogels over trekken.

 

Johan Thissen en Gerard Muskens, roofvogelonderzoekers

Daarna kregen we uitleg over het onderzoek aan roofvogels, Oehoe, Raaf en weidevogels in het aangrenzende Duitse gedeelte van de Ooijpolder en Reichswald. Johan Thissen en Gerard Muskens doen met hun groep al sinds 1969(!) onderzoek naar broedende roofvogels en uilen. Weidevogels doen het matig en veel roofvogels goed met als kanttekening recente afname van Havik, Sperwer en Wespendief. En de vraag die boven het gebied hangt, komen er twaalf grote windturbines in het Reichswald?

 
Eric van der Velde, onderzoek met audiomoths

Hoe kun je nu Roerdompen inventariseren, een verborgen vogel van het dichte rietmoeras. Eric van der Velde vertelde over zijn onderzoek met audiomoths. Geluidsapparatuur die je wegzet in het rietveld en na een maand weer ophaalt. Via AI haal je het gehoemp van de Roerdomp eruit en na analyse kun je tot op een paar meter bepalen waar deze gezeten heeft. Met verspreid opgestelde geluidsrecorders blijkt het mogelijk een totaalbeeld te reconstrueren.

 

Jules Bos, de teloorgang van de Zomertortel

Dat het met de Zomertortel niet goed gaat in NW-Europa, dat weet elke vogelaar. Jules Bos van Vogelbescherming vertelde wat op dit moment bekend is over de soort, ook n.a.v. onderzoek in Zeeland. Het is heel moeilijk deze vogel te ondersteunen met maatregelen in het huidige agrarische landschap en het jachtverbod in Zuid-Europa (2021-23) loopt ten einde. Heeft dat laatste effect gehad? We gaan het zien en tellen.

 

Gert Ottens, Vogelbescherming Nederland

De dag werd afgesloten door Gert Ottens met de goede uitleg wat Vogelbescherming voor de vogelwerkgroepen kan betekenen.

Geheel volgens de planning kon de dag om 16.30 uur worden afgesloten door de middagvoorzitter Jan met een dankwoord voor alle aanwezigen. We kijken terug op een zeer geslaagde dag met veel positieve reacties van de waarnemers. Volgend jaar is het plan om samen met een vogelwerkgroep in de Achterhoek de Gelderse Vogelaarsdag te organiseren. Je kunt daarover contact opnemen met de Gelderse ambassadeur Jan Schoppers: Jan.Schoppers@sovon.nl

Frank Majoor ringt vogels
Vogels ringen met Frank Majoor in zijn eigen tuin