STORK en Sovon hernieuwen samenwerking

Met het tekenen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst door STORK en Sovon bezegelen beide organisaties de samenwerking op het terrein van het onderzoek naar Ooievaars.

Doel van de hernieuwde samenwerking is het optimaal inrichten van de databank met Ooievaargegevens en het benutten hiervan voor analyses en publicaties. Concreet betekent dit onder andere dat er een nieuwe online module is gebouwd voor het invoeren van gegevens over het broedsucces van Ooievaars. Deze module is laagdrempelig van opzet en is onlangs beschikbaar gesteld voor de vrijwilligers van STORK. Van bijna 200 nesten zijn de gegevens voor 2012 al ingevoerd. STORK is en blijft overigens het eerste aanspreekpunt voor haar vrijwilligers.
Meer informatie via de website van STORK of Chris van Turnhout.