Sovon/FFF-Voorjaarsbijeenkomst druk bezocht

Na vijf jaar stilte organiseerden Sovon en FFF (Fryske Feriening foar Fjildbiology) weer eens een gezamenlijke Voorjaarsbijeenkomst.

Peter de Boer vertelt
Peter de Boer praat de zaal bij

Sinds begin jaren ’90 waren de gezamenlijke vrijwilligersavonden met lezingen vaste prik. De laatst georganiseerde voorjaarsbijeenkomst in maart 2020 moest worden afgeblazen vanwege de lockdown die destijds inging vanwege de Corona-epidemie. Daarna bleef het erbij met de Sovon/FFF-avonden. Toch besloten we op veler verzoek 6 maart jl. weer eens eentje te organiseren. Zoals gebruikelijk vond die avond plaats in Hotel Oostergoo te Grou, in het hart van de provincie.

De Sovon/FFF-Voorjaasbijeenkomst stond in het teken van het ‘integrale Waddenjaar’. Presentaties waren er van Jelle Postma over de trends van broedvogels in de (internationale) Waddenzee, Romke Kleefstra over de broedvogels van Richel als eiland in wording en Peter de Boer over het zenderonderzoek aan Blauwe Kiekendieven. Dat er nog steeds behoefte aan dit soort vrijwilligersavonden met interessante lezingen is, bleek uit de opkomst. Ruim 90 belangstellenden kwamen naar Grou! De presentaties vielen in de smaak, de sfeer was uitstekend, dus pakken we vanaf nu de Sovon/FFF-bijeenkomsten weer op. Dat betekent dat er in het najaar ook een Sovon/FFF-Najaarsbijeenkomst verwacht mag worden. De datum zal later bekend worden gemaakt. Hou de Sovon-website en deze nieuwsbrieven daarvoor in de gaten.