Snelle doortrek Wespendieven

In de tweede helft van mei arriveren veel Nederlandse Wespendieven in hun broedgebied. Noordelijke vogels trekken nog tot begin juni door, in jaarlijks sterk wisselende aantallen.

Wespendieven op trek houden van opschieten. Het zijn aanzienlijk betere vliegers dan Buizerds, waarop ze zo veel lijken. Ze zijn veruit superieur als het gaat om trekprestaties. Ze kunnen ongeveer de hele daglichtperiode benutten en zijn veel minder afhankelijk van thermiek. Hoewel ze graag via flessenhalzen in de trekroute vliegen om grote open wateren te omzeilen, zijn ze ook in staat om op pure spierkracht over zee te vliegen. Een Britse gezenderde vogel die de verkeerde route nam en dagen- en nachtenlang boven zee bleef ploeteren, is daarvan het bewijs. De trek brengt hen tot diep in tropisch Afrika.

Snelle doortrek
Wespendieven lijken op trek altijd haast te hebben. Zowel in het voorjaar als najaar is de trek soms in een vloek en een zucht voorbij. Hij speelt zich vaak ook hoog af en wordt dan alleen opgemerkt door tellers met veel zitvlees en een scherp oog. Op stuwingspunten en bij harde tegenwinden kan de trek overigens ook veel lager plaatsvinden. Dan is het genieten van deze 'sprookjesvogel'.

Jaarlijkse verschillen
De jaarlijkse verschillen in de aantallen trekkers die bij ons gezien worden zijn enorm. Massale voorjaarstrek is zeldzaam en onvoorspelbaar. De ene keer valt hij samen met straffe oostenwinden, de andere keer onder bewolkte weersomstandigheden of zelfs lichte neerslag. Bizar was de stroom van meer dan 1000 Wespendieven die in 1993 relatief vroeg, op 10 en 11 mei, Limburg passeerde.

Dit jaar
Afgelopen dagen was er op verschillende trektelposten aardige tot fraaie trek van Wespendieven (bron: trektellen.nl). Op 20 mei ging het om aantallen van 20-25 ex. op verschillende posten in het zuiden en midden van het land, op 21 mei vormden 96 Wespendieven op de Eemshaven de bekroning van een mooie dag. Daarmee neemt 2014 tot nu toe een middenpositie in tussen matige en goede jaren.
Maar het is nog niet voorbij. Trekkers kunnen nog tot in de eerste week van juni passeren.

Onderzoek
De Wespendief staat in de belangstelling van Nederlandse en buitenlandse onderzoekers. Kijk bijvoorbeeld op deze website voor boeiende informatie over deze fascinerende vogel.