Slechtvalk ook in Nordrhein-Westfalen krachtig terug

In Nederland doet de Slechtvalk het prima. Na zijn terugkeer als broedvogel in 1990 groeide de broedpopulatie tot meer dan 100 paren, nauwkeurig in de gaten gehouden door de Werkgroep Slechtvalk Nederland.

Hetzelfde is het geval in Nordrhein-Westfalen, de Duitse deelstaat die aan een groot deel van Zuidoost- en Oost-Nederland grenst. De Slechtvalk stierf hier in de jaren zeventig uit door vervolging en (onbedoelde) vergiftiging maar kende een krachtige comeback. Afgelopen jaar brachten 189 territoriale paren in totaal 339 jongen groot. Daarmee was Nordrhein-Westfalen de belangrijkste Duitse deelstaat voor deze soort. De regio Düsseldorf, ca. 50 km ten oosten van Roermond, is met 56 paren het beste gebied.

Het succes hangt deels samen met het in bezit nemen van aangeboden kunstmatige nestgelegenheid aan grote gebouwen. De opkomst van de Oehoe, nestplaatsconcurrent en predator, kan Slechtvalken voor nieuwe uitdagingen stellen.

Bron: Arbeitsgemeinschaf Wanderfalkenschutz (AWG) NABU Nordrhein-Westfalen