Simultaantelling Kwartelkoning

Ook dit jaar worden weer alle belangrijke gebieden van de mysterieuze Kwartelkoning in de nacht geteld. Het tweede telweekend is op 24 en 25 juni. De eerste vogels zijn alweer doorgegeven.

Tijdens de telweekenden tellen we Kwartelkoningen in de uiterwaarden van de grote rivieren en de beekdalen in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Daarnaast natuurlijk ook het Oldambt in Groningen en nog een aantal andere gebieden waar tellers in de nachtelijke uren gaan luisteren.

Het is altijd weer spannend wat zo’n veldbezoek in de nachtelijke uren oplevert. Zit hij wel of niet in hetzelfde deel van het gebied? En hoor je nog Porseleinhoen, andere rallen, uilen, Kwartel, Nachtegaal of Rugstreeppad.

Twee telweekenden

De simultane telweekenden zijn dit jaar op 4 en 5 juni en op 24 en 25 juni. Aanvullingen buiten de telweekenden zijn bijzonder welkom en kun je doorgeven in het invoerportaal of op Waarneming.nl

Binnenkort verschijnt er weer een Crex-Nieuwsbrief met de resultaten van 2021 en de eerste meldingen van dit jaar. Hierin ook de aankondiging voor invoer in de app Avimap.