Sijzen vertrekken (in vaste groepen?)

De laatste dagen melden sommige trektelposten mooie aantallen Sijzen. Zo werden 194 trekkers op 16 februari gezien over De Horde bij Lopik, en op 17 februari 187 bij Ketelbrug/Kamperhoek en 168 bij de Eemshaven. Mooie aantallen voor half februari.

De aantallen zijn ook duidelijk hoger dan een jaar geleden, gelet op de uurgemiddelden. Ze volgen op een najaar waarin Sijzen talrijk doortrokken. In ons land werden op de trektelposten meer Sijzen gezien dan in voorgaande jaren. Zie het grafiekje op de trektelsite (maar bedenk dat het aantal teluren voor de eeuwwisseling een stuk lager lag). Ook in Duitsland werd het fenomeen opgemerkt: Sijzen arriveerden er vroeg en passeerden massaal. Wie de Duitse taal machtig is leze dit interessante artikel over de herfst van 2015 bij onze oosterburen.

Stabiele groepsstructuur?

Sijzen hebben een nomadisch trekpatroon en kunnen in opeenvolgende winters in heel verschillende gebieden opduiken. Analyse van bijna 43.000 ringmeldingen in de EURING-databank leverde verrassende resultaten op. Bij 18 groepen die zich verplaatst hadden (mediane afstand 200 km, uitersten 51-1296) werden (deels) dezelfde vogels teruggevangen. De tijd tussen vangst en terugvangst bedroeg tot wel 1390 dagen (mediaan 21 dagen). Het betekent dat (een deel van de) Sijzen in vaste groepen lijken te trekken, die soms zelfs meerdere jaren standhouden. Verrassend, bij een kleine zangvogel!

Publicatie

J.C. Senar et al. 2015. Do Siskins have friends? Bird Study 62(4): 566-568.