Ruim 60.000 zomerganzen in Noord-Nederland in 2015

Er is een grote behoefte aan betrouwbare kennis over aantallen overzomerende ganzen. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe schakelen daarom vorig jaar Sovon in om ganzen op hun grondgebied gedetailleerd in kaart te brengen met behulp van professionele tellers. Naast aantallen werd in 2015 ook het broedsucces vastgelegd. Afgelopen 16 juli werden de gebieden wéér geteld, waarvan de analyse nog volgt.

De telling in 2015 vond plaats in de tweede helft van juli. Deze periode is bij uitstek geschikt om omvang en verspreiding van lokale ganzenpopulaties vast te leggen. De telling biedt veel aanvullende informatie bovenop reeds lopende telprojecten, zoals BMP, omdat ook niet-broedende ganzen en jonge ganzen worden meegeteld.

Aantallen ganzen 2015

In totaal werden vorig jaar in de drie noordelijke provincies 59.304 ganzen geteld. In Drenthe zullen de aantallen nog iets hoger hebben gelegen, omdat hier de telling zich tot steekproefgebieden beperkte waar doorgaans de grootste concentraties ganzen voorkomen.

De Grauwe Gans was met 46.762 vogels veruit de talrijkste soort (79%). In Fryslân kwam de Brandgans op de tweede plaats (1986), in Groningen Grote Canadese Gans (1481) en Drenthe de Nijlgans (1127).

De provincie Groningen herbergt verder relatief grote aantallen ganzen in stedelijk gebied.

Provincie overstijgend

Doordat de drie noordelijke provincies gezamenlijk hun gebieden lieten tellen, konden we belangrijke ganzengebieden als Lauwersmeer, Onlanden en Zuidlaardermeer in een gecoördineerde actie op hetzelfde moment worden geteld.

Variabele broedresultaten

De beste broedresultaten werden bij Nijlganzen vastgesteld. In Fryslân hadden ook Brandgans en Grote Canadese Gans veel jongen. Het broedsucces van Grauwe Gans was in Friesland en Groningen vergelijkbaar. Het aantal jonge vogels dat werd geteld blijkt sterk af te hangen van de functie die een provincie heeft. Daar waar grote aantallen ganzen komen ruien (Grote Canadese Gans in Groningen), is het aantal jonge vogels in verhouding kleiner.

Maatregelen ganzen

Goede en reproduceerbare resultaten voor zomertellingen zijn essentieel om na te gaan hoe de ganzenaantallen in de zomer reageren op maatregelen die in een aantal provincies lopen. De tellingen in de zomer van 2015 in Noord-Nederland vormde tegelijk een eerste stap om op grotere schaal gegevens omtrent het broedsucces te bepalen. In juli 2015 werden naast de drie noordelijke provincies door Sovon ook tellingen verricht in Zeeland.

De komende zomer worden de tellingen in Fryslân, Groningen en Drenthe herhaald. 

Downloads

Meer lezen? In Sovon-Nieuws 2 stond een uitgebreid artikel over de resultaten van de ganzentellingen in Noord-Nederland.