Rosse Grutto's (ook) door het binnenland

De laatste dagen worden er her en der Rosse Grutto's in het binnenland gezien, zowel aan de grond als overtrekkend. Voor de meeste binnenlandse vogelaars geen jaarlijks verschijnsel.

Hun verschijning valt in de piekperiode van de voorjaarstrek van deze soort. Eind april en begin mei arriveren tienduizenden Rosse Grutto's in de Delta en vooral het Waddengebied. Vogels die in West-Afrika overwinterden en de gelederen aanvullen van de soortgenoten die bij ons bleven.

Trekbaan langs de kust
De meeste trekkers volgen de Noordzeekust. Op dagen met straffe noordoostenwinden is die trek goed zichtbaar, aangezien de vogels bij tegenwind dicht tegen de kust en laag over het water passeren. Dan kan het vooral langs de Hollandse kust feest zijn, met dagtotalen die soms oplopen tot meer dan 10.000 trekkers (kijk op het lijstje met dagrecords van Trektellen.nl).Bij de meer gangbare zuidwestenwinden verloopt een groot deel van de trek hoog en ongezien.

Uitdaging
In dat licht zijn de binnenlandwaarnemingen een druppel op een gloeiende plaat. Maar ze vormen wel een uitdaging waarop ook geanticipeerd kan worden. De overgang van april op mei biedt met wind uit het noorden tot oosten (en graag ook nog wat buien!) altijd kansen op leuke soorten voor binnenlanders. Ook andere kustgebonden steltlopers, Dwergmeeuwen en Noordse Sterns zijn onder zulke omstandigheden tot diep in het binnenland te zien.