Reuzenstern in reuzenaantal

De landelijke slaapplaatstellingen van Reuzensterns leverden aanvankelijk matige resultaten op maar eindigden verrassend.

De start was slecht, met slechts 32 vogels op 16 augustus. In eerdere jaren stond de teller meestal stil rond de 80-100 vogels. Een week later werd er weer geteld, want er zijn altijd drie tellingen op drie opeenvolgende vrijdagavonden. Ditmaal leek het er meer op: 83 vogels.

Topaantallen

Een week later was het pas echt goed raak. Op 30 augustus werden verdeeld over 18 slaapplaatsen gelijktijdig 153 Reuzensterns geteld, een recordaantal. Het waren er maar liefst 42 meer dan het oude record, en er wordt al sinds 2007 geteld. De topaantallen zijn des te opmerkelijker omdat de dagen voorafgaand aan de telling weliswaar meer Reuzensterns waren gemeld, maar zeker niet in deze omvang.

Boven verwachting

Dat het Zuidlaardermeer een grote groep (17) zou herbergen zagen we al wel aankomen, maar de aantallen in Lauwersmeer (40) en Friese IJsselmeerkust (78) waren ver boven verwachting. De overige vogels sliepen in de Veluwerandmeren (Gld), het IJmeer (NH) en op de Kwade Hoek (ZH). De Steile Bank (Fr) spande de kroon met 55 vogels, voor een groot deel afkomstig van binnenlandse foerageergebieden zoals de Brekken bij Lemmer. De doortrekpiek lijkt achter de rug, maar nog steeds verblijven mooie aantallen in ons land.

Bedankt

We bedanken alle tellers, want die topaantallen zijn natuurlijk prachtig, maar nultellingen en tellingen op kleine slaapplaatsen zijn even goed onmisbaar om een betrouwbaar landelijk totaal te kunnen vaststellen.