Recordaantallen Grote Zilverreigers op slaapplaatsen

In oktober was de eerste slaapplaatstelling van Grote Zilverreigers. De verwachtingen waren hooggespannen van te voren maar ze werden volledig ingelost! Veel tellingen moeten nog binnenkomen maar zelfs de tussenstand breekt al records.

Voorlopig aantal van ruim 4400
Van bijna 130 slaapplaatsen zijn de aantallen ingevoerd via de invoermodule op onze website. De teller stopt voorlopig bij ruim 4400 Grote Zilverreigers. Dat zijn er meer dan twee keer zoveel als tijdens de telling in oktober vorig jaar, en dat was toen ook al een record. Op zich zijn de jaarlijks toenemende aantallen geen verrassing meer, want de afgelopen tien jaar is het eigenlijk elk jaar raak. Dit jaar is er echter  meer aan de hand, want op plaatsen waar normaal hooguit 20-30 vogels aanwezig zijn, stappen nu doodleuk meer dan 200 zilverreigers rond! Wat de reden is van deze “invasie” is het uitzoeken waard, maar zeker is dat het grote aantal Veldmuizen in ons land een factor van betekenis is. Niet voor niets worden de grootste groepen gezien in gebieden waar overdag op muizen wordt gefoerageerd.

Ook kleine slaapplaatsen tellen mee!
De aantallen per slaapplaats variëren van 1-350, met een gemiddelde van 44. De hoogste aantallen zijn geteld in de Polder Mastenbroek 350 (Ov), Zwartewaterklooster 350 (Ov), Brandemeer 286 (Fr), Havikerwaard 247 (Gld) en Onderdijkse Waard, Kampen 207 (Ov). Het is verleidelijk om alle aandacht te geven aan de megaslaapplaatsen, maar ook de kleine slaapplaatsen zijn belangrijk voor het overzicht! Ze zijn het tellen ook waard, want overal is het een genot om de sierlijke vogels te zien aanvliegen en voorzichtig in te vallen op de slaapplaats, als het meezit tegen een decor van een stemmig gekleurde hemel. Kijk op de claimkaart welke slaapplaatsen nog geteld kunnen worden.